Projects

AIELOC Conference 2024

https://www.youtube.com/watch?v=tnwPyd6hDuw https://aieloc.org/conference-2024 AIELOC Reflections The AIELOC Conference at UNIS HANOI…

Read more

Power Scramble – Quest For Gallium – CNA

https://youtu.be/32k3VdsfUDo?si=IBfdVuYZPdtaK0ns&t=389 Power Scramble - Quest For Gallium About the show:…

Read more

UNIS Hanoi Scholarship Programme – Meet Ha and Phuc

https://youtu.be/ZVVGAj5P7Ck Ha (Class of 2020) and Phuc (Class of 2022)…

Read more

ANTIGONE-ÂM MÙ Sophocles

Dự án Antigone - Âm Mù tài trợ bởi Viện Goethe và…

Read more

HỒI SÓNG – Một dự án sắp đặt âm thanh & nghiên cứu

https://hoisong.art/ Giới thiệu dự án Dự án nghiên cứu về…

Read more

Class of 2022 Graduation Ceremony

https://youtu.be/NS8oZcVKlY4 On Saturday 28 May 2022, eighty-two Seniors from the…

Read more

Pạt ti với Eye See Ai!

(English is below) Thời gian: 16:30 - 19:30 (VN) /…

Read more

[ReConnect] ĐÓ ĐÂY – HERE&THERE | Multimedia performance

https://youtu.be/534dDkTBE60 (English Below) Biểu diễn mạng lưới đa phương tiện…

Read more

Giới thiệu tác phẩm dự án Công Dân Trái Đất – Citizen Earth Exhibition

https://youtu.be/uvqQ4_Nq9ug GIỚI THIỆU TÁC PHẨM "Đồng nguyên", Nguyễn Đức Phương.…

Read more

Famlab Open Session – Liberation Radio: Vượt ngoài Việt Nam

14:00 – 16:00 (UK) / 20:00 – 22:00 (VN)Thứ Bảy…

Read more